Misyon Ve Vizyon Nedir, Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Damla İnsan Kaynakları
Misyon Ve Vizyon Nedir, Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Misyon ve vizyon kelimeleri günümüzün iş dünyasında sıklıkla telaffuz ediliyor. Belli bir müşteri potansiyeline sahip olan firmaların hemen hepsi firma bilgileriyle ilgili metinlerinde bu 2 başlığa yer veriyorlar. Bu durumda bu ifadelerin anlamları da, misyon ve vizyon arasındaki farklar da konuyu bilmeyenlerin ilgisini çekiyor.

Misyon Ne Demektir?

İngilizcedeki “mission” (görev) kelimesinden gelen misyon kelimesi bir kurumun kuruluş amacını, şu andaki varoluş nedenini, tarihini, kurucusu hakkındaki bilgileri, temel sorumluluklarını, kimlere ve hangi alanda hizmet ettiğini ifade eden metinlerin başlıklarında kullanılır ve çoğu zaman “Misyonumuz” şeklinde geçer. Bir firmanın vizyonu mevcut durumu hakkındaki temel bilgileri kapsar.

Vizyon Ne Demektir?

İngilizcedeki “vission” (Görme gücü, tasavvur, geniş görüş, önsezi, ileriyi görme, öngörü) kelimesinden gelen vizyon kelimesini firmaların kendilerini tanıttığı sayfalarda çoğu zaman “Vizyonumuz” şeklinde görürüz. Bu başlık altında firmanın gelecekte ulaşmayı umduğu nokta hakkında bilgi verilir.

Misyon Ve Vizyon Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bu iki terimin temel farkları misyonun mevcut pozisyonu, vizyonun geleceği ifade ediyor olmasıdır. Vizyonu olan firmalar alanlarında uzun vadede kalmayı isteyen, bunun için geleceğe dönük planlar yapan firmalardır. İyi bir şekilde yapılmış bir vizyon ve misyon tanımı bir firma için saygınlık göstergesidir ve çalışanları da motive eder.

Misyon, her gün en iyi ve doğru biçimde yapacağınız işinizdir. Vizyon ise, misyon çerçevesinde çalışmanın sürekliliğinin sağlanması durumunda elde edilecek sonuçtur.

Misyon halihazırdaki durum ve amaç, vizyon ise gelecek için belirlenmiş olan hedef için bir kılavuzdur. İyi tanımlanmış bir vizyonun ilham verici bir etkisi vardır.

Misyon genelde kısa, vizyon ise, geleceğe yönelik amaçların bir listesi olarak, uzun vadelidir.

Bu kavramlar arasındaki benzerlik ikisinin de gelişme potansiyeli olmasıdır, yapılan iş ilerledikçe gelişmeleri gerekir. Fakat aralarında daha değişken olan misyondur. Çünkü toplumda ve sektörde meydana gelen değişikliklere göre yeniden şekillendirilmesi gerekebilir. Vizyon, zaten uzun vadeli hedeflerle ilgili olduğundan, misyona göre daha az değişiklik gösterir.

Misyon ve vizyon tanımlamalarının çok uzun ve detaylı olması tavsiye edilmez. Bu kelimelerin altında yer alan içerikler o işin yürümesi ve ilerlemesi için emek veren herkesin kolayca hatırlayabileceği tipte hazırlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış metinler hem firmanın veya kurumun çalışanları, hem de okuyan diğer kişiler tarafından daha kolay anlaşılır. Ayrıca, harekete geçmek için yeterince enerjinin olmadığı zamanlarda teşvik edici etki yapmak açısından da faydalıdır.

Kurum kültürü oluşturmanın başlıca şartlarından biri çalışanların ve müşterilerin kurumun misyon ve vizyonunun ne olduğunu iyi anlaması ve benimsemesidir. Çalışanların iş yerinin kısa ve uzun vadeli hedeflerinin bilincinde olup işlerini buna göre yapmaları kurumun geleceğe dönük hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır. 

BLOG KATEGORİLERİ
Faydalı Bilgilerİş Hayatı / KariyerGenelHizmet Noktalarımız