"Çocuk Hakları Bildirgesi" Etiketi için Sonuçlar

Damla İnsan Kaynakları
  • YazılarBlogFaydalı BilgilerÇocuk Hakları20 Kasım 1989 tarihinde onaylanmış ve Türkiye’nin de 1990’da imzaladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme çocukların fiziksel ve psikolojik durumlarının ve davranışsal özelliklerinin yetişkinlerinden farklı olduğunu ve onlara bu farklılık çerçevesinde yaklaşılması gerektiğini kabul ve beyan eder. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olmak üzere dünyanın pek çok yerinde YazılarBlogFaydalı BilgilerÇocuk Haklarıçocuk hakları, çocuk hakları hakkında bilinmesi gerekenler,