"Çocuk Hakları Sözleşmesi" Etiketi için Sonuçlar

Damla İnsan Kaynakları
  • BlogFaydalı BilgilerÇocuk Hakları20 Kasım 1989 tarihinde onaylanmış ve Türkiye’nin de 1990’da imzaladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme çocukların fiziksel ve psikolojik durumlarının ve davranışsal özelliklerinin yetişkinlerinden farklı olduğunu ve onlara bu farklılık çerçevesinde yaklaşılması gerektiğini kabul ve beyan eder. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olmak üzere dünyanın pek çok yerinde çocuk hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Bu sözleşme ucuz işgücü olarak kullanılan,