Özel İstihdam Bürosuyuz

Damla İnsan Kaynakları

Özel İstihdam Bürosuyuz

Damla İnsan Kaynakları olarak 22 Yıldır kesintisiz faaliyet gösteren bir firmayız,Ayrıca 14 yıldır'da Çalışma Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Özel İstihdam Bürosu'yuz.
13.04.2018 tarihli 100 sayılı izin belgesiyle faaliyet göstermekteyiz.

Bakıcı arayan Ailelerin ileride mağdur olmamaları için mutlaka yasal bir firmadan hizmet almaları gerekmektedir.%50 sizden %50 elemandan komisyon alan firmalar kaçak firmalardır. 

 Yasal olmayan bir firmadan hizmet alan aileler 4904 Sayılı kanunun 20a maddesine (İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet almak) göre 14.705TL ceza yazılır.

Ayrıca bu aracılığı yapan firmaya’da 4904 Sayılı kanunun 20c maddesine (İş arayanlardan ücret alarak / menfaat temin etmek) göre 29.410TL ceza yazılır. Bu konularda aileler çok dikkatli olmak zorundadır.

Çalışma Bakanlığına Bağlı olarak çalışan yasal firmaların sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.iskur.gov.tr/ozel-istihdam-burolari/acik-kapali-buro-listesi/

Özel İstihdam Bürosu Nedir?
İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak ve/veya geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti yürütmek üzere Kurum tarafından izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan büroları ifade etmektedir.

Özel istihdam büroları hakkında mevcut yasal düzenlemeler nelerdir?

• 4857 sayılı İş Kanununun 7. ve 90. maddeleri,
• 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 17-20. maddeleri,
• Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği
• Özel İstihdam Büroları Genelgesi
• Türkiye İş Kurumu tarafından 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ (06/08/2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi Gazete ile 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete)

Söz konusu düzenlemelere Kurum anasayfası nın kurumsal bilgi/mevzuat sekmesinden veya http://km.corpus.com.tr/?kid=288438  linkinden ulaşılabilir.

Özel istihdam büroları hangi faaliyetlerde bulunabilmektedir?

Özel istihdam büroları;

• İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapar,
• İşgücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütebilir,
• Mesleki eğitim düzenleyebilir,
• Yetki verilmesi hâlinde geçici iş ilişkisi kurabilir.

Aracılık faaliyeti, iş arayanlar ya da işverenlerle bir işyerinde birebir görüşme yapılarak ve/veya 9/6/2004 tarih ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile de görüşme yapılmaksızın sunulabilir.

Teminat mektubu tutarı ne kadardır?

Özel istihdam bürosu izni teminatı 2019 yılı için 51.168.TL’dir.

 
Aranan Kelimeler: özel istihdam bürosu teminat tutarı 2019 , özel istihdam büroları listesi, özel istihdam büroları nasıl çalışır, özel istihdam bürosu açmak için gerekli belgeler 2019 gibi tüm soruların cevaplarını bu makalede bulacaksınız.

BLOG KATEGORİLERİ
Faydalı Bilgilerİş Hayatı / KariyerGenelHizmet Noktalarımız