Başarılı Bir Ekip Çalışması İçin Tavsiyeler

Damla İnsan Kaynakları
Başarılı Bir Ekip Çalışması İçin Tavsiyeler

Herhangi bir projenin oluşması, gelişmesi ve büyümesi için gereken en önemli unsurlardan biri ortak bir amaç doğrultusunda ve dayanışma halinde hareket eden iyi bir ekiptir. Başarılı bir ekip çalışması kişisel veya kurumsal hedeflere giden yolu kısaltır. Uzun yıllar boyunca yapılan çeşitli araştırmalar takım çalışmasının en iyi sonuçları vermesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerektiğini göstermiştir.

Net Bir Hedef Belirlenmeli

Takım üyelerinin verimli bir iş çıkarmaları için ortada net bir hedef olması gerekir. Geçmişleri, fikirleri, eğitim seviyeleri ve tecrübeleri farklı olan kişileri bir arada tutacak olan şey ortak bir amaçtır. Ortaya koyulan hedef kolay veya çok zor olmamalıdır. Kolay olursa kişiler motive olamazlar, çok zor olursa da cesaretleri kırılır. Ayrıca, ekibin bu hedefe ulaşmasının ekip üyelerine bir getirisi olmalıdır. Bu getiri bir ödül, terfi, prim veya herkesi memnun edecek bir kutlama olabilir.

Çalışma süreci uzunsa ekip üyeleri hedefe giden yolda, aralarda atılan başarılı adımlar için de takdir ve motive edilmelidir. Örneğin haftada bir kere keyifli bir etkinlik düzenlenebilir.

Takım Üyelerinin Seçimi

Aynı zamanda başka işlerle de ilgilenmesi gereken birinin takım çalışmasına yoğunlaşması pek mümkün olmaz. Başarılı bir ekip çalışması için takım liderinin üyeleri hem projeyi gerçekleştirebilecek becerilere ve yetkinliğe sahip olan,  hem de gereken zamanı ayırabilecek çalışanlar arasından seçmesi gerekir.

Takımı oluşturan her bireyin yaptığı işte 1 numara olması gerekmez, fakat genelde teknik ve sosyal beceriler açısından sağlıklı, dengeli bir dağılım olması olmazsa olmaz bir koşuldur.

Bilgi, düşünce yapısı, milliyet, cinsiyet ve fikirler açısından farklı kişilerden oluşan bir ekip ortaya daha yaratıcı ve yenilikçi bir çalışma koyabilir.

Takım liderinin üyelerin sayısını minimumda tutmaya çalışması ve takıma ancak gerçekten gerektiği zaman yeni üyeler eklemesi gerekir. Üst düzey yöneticilerle yapılan bazı görüşmeler, ekip üyelerinin sayısının gereğinden fazla olduğu durumlarda yönetim alanında boşluk oluşabileceğini göstermiştir. Ekibe yeni birinin alınması önerildiğinde bu yeni kişinin tam olarak nasıl bir katkı, nasıl bir fayda sağlayabileceği sorgulanmalıdır.

Yıkıcı Ekip Dinamiklerinin Önlenmesi İçin Kurallar Belirlenmeli

İyi bir takım çalışması için ekip üyelerinin sorumluluktan kaçma, bilgi paylaşmama, sindirme gibi olumsuz tutum ve davranışlarını engelleyecek düzenlemeler yapılması gerekir. Herkese konuşma hakkı tanınması, başkalarının konuşmalarının bölünmemesi, toplantılara zamanında gelinmesi gibi durumların kural haline getirilmesi işe yarayabilir.

Görevlendirmeler Dikkatle Ayarlanmalı

Ekip üyelerine verilecek her görevin büyük bir yaratıcılık ve beceri gerektirmesi zorunlu değildir.  Yapılması gereken işlerin bir kısmı “angarya” tarzında da olabilir. Takım lideri bu görevlerin tamamlanması için ekibini motive etmelidir. Ekibin belli bir özerkliği olmalı ve lider de düzenli olarak geri bildirimde bulunmalıdır.

BLOG KATEGORİLERİ
Faydalı Bilgilerİş Hayatı / KariyerGenelHizmet Noktalarımız